Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

badania laboratoryjne skał ; prędkości fal sprężystych ; charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa ; skały klastyczne ; skały węglanowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

313-322

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×