Szczegóły

Tytuł artykułu

Дiяч двох великих традиций. Скорина í Украïна . = = An Activist of Two Big Traditions. Skaryna and Ukraine

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Skaryna ; Ukraine ; borderland ; history of printing ; Venice ; Skaryna’s publications

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

395-401

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.10.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×