Szczegóły

Tytuł artykułu

Литературные и внелитературные аллюзии в стихотво-рении Гавриила Державина "К царевичу Хлору" . = = Literary and Non-Literary Allusionsin Gavriil Derzhavin’s Poem "To Tsarevich Khlor"

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

G. Derzhavin ; allusion ; poem To Tsarevich Khlor ; Commentaries

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

403-412

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.10.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×