Szczegóły

Tytuł artykułu

Реализация трансцендентальной функции в контексте художественного произведения (на примере повести Николая Гоголя Шинель) . = = Realization of “Transcendental Function” in the Context of Literary Work (on the Example of Nikolai Gogol’s Story "The Overcoat")

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

“transcendental function” ; Nikolai Gogol’s story "The Overcoat" ; archetypal motives of Persona and Shadow

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

445-459

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.10.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×