Szczegóły

Tytuł artykułu

Ideologiczne elementy nazewnicze w toponimii miejscowości niemieckich w ZSRR lat 20. i 30. XX wieku. Część II. Ojkonimia radziecka na obszarach wiejskich zamieszkałych przez Niemców . = = Ideological Naming Elements in the Toponyms of German Towns in the USSR in the 1920s and 30s. Part II. Soviet Oekonomy in Rural Areas Inhabited by Germans

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Soviet oekonymy of the 20s and 30s ; oekonymy in rural areas inhabited by Germans

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

505-515

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.10.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×