Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Michał Kruszelnicki, DOSTOJEWSKI. KONFLIKT I NIESPEŁNIENIE, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 320.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

539-544

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.10.25

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×