Szczegóły

Tytuł artykułu

Metodyka badania zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

adaptability ; adaptation ; crisis ; economic shocks ; path dependency ; regional development path ; regional resilience

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

73-91

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×