Szczegóły

Tytuł artykułu

Niewykorzystane szanse hiszpańskiego regionu Galicja

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

development paths ; Galicia ; innovation process models ; regional development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

155-173

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×