Szczegóły

Tytuł artykułu

Warmia i Mazury – innowacje wokół strategicznych zasobów naturalnych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

development paths ; innovation ; regional development ; regional transformation ; Warmińsko-Mazurskie Voivodeship

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

304-322

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×