Szczegóły

Tytuł artykułu

Wnioski i rekomendacje dla świadomego kreowania ścieżek rozwoju w polityce regionalnej i innych politykach publicznych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

Public policy ; regional development strategy ; regional policy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

352-375

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×