Szczegóły

Tytuł artykułu

Wnioski i rekomendacje do dalszych badań dotyczących ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

Economic innovativeness ; regional development ; regional policy ; regional trajectories ; underdeveloped regions

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

376-389

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×