Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ parametrów petrograficznych węgli kamiennych na jakość koksu metalurgicznego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

węgiel kamienny ; macerały ; refleksyjność witrynitu ; koks metalurgiczny ; CSR ; CRI

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

49-66

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×