Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka stref bezzłożowych w centralnej części złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

monoklina przedsudecka ; złoże rud miedzi ; elewacje stropu białego spągowca

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

79-94

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×