Szczegóły

Tytuł artykułu

Metanonośność złoża węgla kamiennego Dębieńsko w kontekście uwarunkowań geologicznych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

metan pokładów węgla ; złoże Dębieńsko ; antyklina knurowsko-leszczyńska ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

95-108

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×