Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspektywy rynku oraz współczesne kryteria kwalifikowania złóż rud żelaza do wydobycia

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

surowce żelaza ; rynek stali ; kryteria bilansowości złóż

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

127-140

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×