Szczegóły

Tytuł artykułu

Digital control system design for bearingless permanent magnet synchronous motors

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 5

Autorzy

Słowa kluczowe

BPMSMs ; digital control system ; double-closed speed regulating system ; software design ; hardware design

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

687-698

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

31.10.2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.24425/bpas.2018.125335

×