Szczegóły

Tytuł artykułu

Stress distribution in an elastic layer resting on a Winkler foundation with an emptiness

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 5

Autorzy

Słowa kluczowe

displacements ; stresses ; elastic layer ; Winkler foundation ; emptiness

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

721-727

Data

31.10.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2018.125339

×