Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekologiczna i geologiczna ocena obiektów możliwego składowania odpadów pogórniczych w kamieniołomie w Płazie

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

składowanie ; monitoring środowiska ; odpady wydobywcze ; utylizacja odpadów

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

169–182

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×