Szczegóły

Tytuł artykułu

Kopaliny towarzyszące w złożu węgla brunatnego Legnica

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

skały nadkładu ; kopaliny towarzyszące ; właściwości surowcowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

193–204

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×