Szczegóły

Tytuł artykułu

Kopaliny towarzyszące ze złóż węgla brunatnego znaczącym źródłem surowców mineralnych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

kopaliny towarzyszące ; węgiel brunatny ; złoża antropogeniczne ; surowce mineralne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

205–220

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×