Szczegóły

Tytuł artykułu

Tradycja, nowoczesność i pułapki modelowania złóż

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

złoża kopalin ; zmienność ; modelowanie ; geometryzacja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

221–234

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×