Szczegóły

Tytuł artykułu

Kopalina bazaltowa ze złóż Rutki i Ligota Tułowicka (woj. opolskie) oraz możliwości wielokierunkowego jej wykorzystania

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

nefelinit ; Rutki ; Ligota Tułowicka ; minerały z grupy smektytów ; bazalt w ceramice

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

295–312

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×