Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategia, instrumenty i rezultaty poszukiwań głębokich złóż miedzi i srebra na monoklinie przedsudeckiej

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 100

Autorzy

Słowa kluczowe

głębokie złoża miedzi i srebra ; monoklina przedsudecka ; cechsztyńska mineralizacja kruszcowa ; metody poszukiwań złożowych

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

313-328

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×