Szczegóły

Tytuł artykułu

Leksykografia dwujęzyczna i przekładowa o listach uwierzytelniających – z prac nad artykułem hasłowym

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

lexicography ; bilingual dictionary ; translation dictionary ; entry article ; credentials

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

651-671

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×