Szczegóły

Tytuł artykułu

Zapożyczenia z języka polskiego związane z wyglądem zewnętrznym, odzieżą i ozdobami w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z ośrodka suwalsko-augustowskiego

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Old Believers ; loan words ; bilingualism ; Suwałki-Augustów Region ; interference

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

673-685

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×