Szczegóły

Tytuł artykułu

Nazwy odzieży w Wójtowicach na Podolu na tle określeń w wybranych gwarach polskich na Ukrainie

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

garment names ; Polish dialects ; linguistic contacts ; borrowings ; common words

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

687-708

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×