Szczegóły

Tytuł artykułu

Maria Karpluk (30 X 1925–2 I 2016)

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

11-12

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×