Szczegóły

Tytuł artykułu

Imiona starotestamentowe w kulturze podlaskich Żydów i chrześcijan

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

antroponimia ; imiona biblijne ; kultura ; judaizm ; chrześcijaństwo

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

69-89

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×