Szczegóły

Tytuł artykułu

Socjolingwistyczne aspekty zmiany nazwisk w okresie międzywojennym

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

historia języka polskiego w XX w. ; antroponimia ; nazwisko ; zmiany prawne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

119-135

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×