Szczegóły

Tytuł artykułu

Ludowy obraz egzystencji człowieka utrwalony w nazwiskach

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

leksem gwarowy ; kultura ludowa ; cecha dialektalna ; struktura proprialna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

137-150

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×