Szczegóły

Tytuł artykułu

Świat przyrody widziany przez nazwiska pochodzenia gwarowego

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

nazwiska śląskie ; apelatywy gwarowe ; konotacje ; zasięg geograficzny leksemów gwarowych

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

151-162

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×