Szczegóły

Tytuł artykułu

Cechy dialektalne w pseudonimach internetowych

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

gwara ; antroponimia ; pseudonim internetowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

201-213

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×