Details

Title

Węgrów: On the Origin of the Name

Journal title

Onomastica

Yearbook

2016

Numer

No 60

Publication authors

Keywords

etymology of names ; hydronyms Wągra Potok and Węgra||Węgierka, ; toponyms ; Węgrów and Węgra

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

233-248

Publisher

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0078-4648
×