Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po drugiej wojnie światowej

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

nazwy geograficzne ; wysiedlenie ludności ; wyludnienie ; oswajanie przestrzeni ; ziemia kłodzka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

361-410

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×