Szczegóły

Tytuł artykułu

Omówienie: Rivista Italiana di Onomastica XXI (2015), 1–2, direttore Enzo Caffarelli (Roma), 1008 s.

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

430-433

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×