Szczegóły

Tytuł artykułu

Omówienie: Folia Onomastica Croatica, red. Anđela Frančić, knjiga 23, 2014; knjiga 24, 2015

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

438-442

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×