Szczegóły

Tytuł artykułu

O związkach myślenia z językiem (Tezy)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

15-27

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.12.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125447

×