Szczegóły

Tytuł artykułu

W kręgu wpływów ideowych Ludwiga Wittgensteina. O wcześniejszej filozofii Profesora Bogusława Wolniewicza

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

fakty ; rzeczy ; ontologia ; hipostazy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

189-197

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.12.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125461

×