Szczegóły

Tytuł artykułu

Bogusław Wolniewicz jako filozof polityki

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

racjonalizm transcendentalny ; chrześcijaństwo ; cywilizacja Zachodu ; liberalizm ; demokracja obywatelska ; wspólnota narodowa ; ksenofobia ; lewactwo ; totalizm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

267-307

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.12.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125465

×