Szczegóły

Tytuł artykułu

O niektórych poglądach filozoficznych Bogusława Wolniewicza

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Bogusław Wolniewicz ; epifania diabła ; fanatyzm ; melioryzm ; pejoryzm ; pseudoteoria ; tolerancja ; teoria

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

303-338

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.12.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125466

×