Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozofia normatywna Bogusława Wolniewicza

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

wartości ; pesymizm ; determinizm ; zło ; antropologia ; religia ; etyka ; działanie ; sumienie ; charakter ; wola ; los

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

349-373

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.12.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125468

×