Szczegóły

Tytuł artykułu

Pesymizm, determinizm, konserwatyzm

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Bogusław Wolniewicz ; światopogląd ; metafizyka ; pesymizm ; determinizm ; konserwatyzm ; religia ; prawica ; lewica ; wartość ; charakter moralny ; sumienie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

409-433

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.12.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125471

×