Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwagi o Marksie i (jego) utopiach

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

utopia ; materializm historyczny ; problemy globalne ; odpowiedzialność za przyszłość

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

141-170

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125499

×