Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczne prognozy Marksa

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

społeczne prognozy ; kapitalizm ; walka klas ; podział pracy ; emancypacja ; komunizm ; bezklasowa wspólnota

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

203-216

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125502

×