Szczegóły

Tytuł artykułu

Od Marksa do marksleninizmu

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

religia ; K. Marks ; W. Lenin ; jezuici ; partia komunistyczna ; Kościół katolicki ; kościół stalinowski

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

257-267

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125505

×