Szczegóły

Tytuł artykułu

„Nie ma marksistowskiej teorii znaczenia”. Podział pracy językowej i ideologia

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

K. Marks ; język ; ideologia ; teoria znaczenia ; eksternalizm ; pragmatyzm ; materializm ; podział pracy językowej ; fetyszyzm towarowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

295-310

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125508

×