Szczegóły

Tytuł artykułu

Encyklika "Rerum novarum" – odpowiedź na Marksa i nie tylko

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

kwestia robotnicza ; kapitalizm ; „Rerum novarum” ; „Quadragesimo anno”

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

343-357

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125511

×