Szczegóły

Tytuł artykułu

Maxa Horkheimera droga od krytyki społecznej do tęsknoty eschatologicznej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

szkoła frankfurcka ; M. Horkheimer ; krytyka kapitalizmu ; tęsknota eschatologiczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

389-404

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125514

×