Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of the acrosome reaction on the efficiency of sperm-mediated DNA transfer

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

spermatoza ; SMGT ; acrosome reaction ; exogenous DNA

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

755-762

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125588

×