Szczegóły

Tytuł artykułu

Reference intervals for transthoracic echocardiographic measurements in adult Dachshunds

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

echocardiography ; Dachshund ; dog ; reference interval

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

779–788

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125591

×